Firma MOSS Laboratories realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MOSS Laboratories poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych” z Poddziałania 2.1.2 RPO WŁ.

Wartość dofinasowania z UE: 31.450,00 zł.