Firma MOSS Laboratories realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MOSS Laboratories poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych” z Poddziałania 2.1.2 RPO WŁ.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: profesjonalizacja oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez instytucja otoczenia biznesu na rzecz MŚP.

Planowane efekty projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku.

Wartość projektu: 45.510,00 zł

Wartość dofinasowania z EFRR: 31.450,00 zł.